Chat trên Facebook

Ổ CỨNG LAPTOP 500GB WESTERN
[giaban]1,050,0000[/giaban] [ma]HDL003[/ma] 
[mota]Ổ CỨNG LAPTOP 320GB WESTERN
Hãng Sản Xuất: WESTERN
Chuẩn Kết Nối: SATA
Dung Lượng: 500GB[/mota]
[chitiet]Ổ CỨNG LAPTOP 500GB WESTERN[/chitiet]
[chinhsach]Bảo hành 12 Tháng[/chinhsach]

Ổ CỨNG LAPTOP 320GB WESTERN
[giaban]950,0000[/giaban] [ma]HDL[/ma] 
[mota]Ổ CỨNG LAPTOP 320GB WESTERN
Hãng Sản Xuất: WESTERN
Chuẩn Kết Nối: SATA
Dung Lượng: 320GB[/mota]
[chitiet]Ổ CỨNG LAPTOP 320GB WESTERN[/chitiet]
[chinhsach]Bảo hành 12 Tháng[/chinhsach]

Ổ CƯNG LAPTOP 250GB WESTERN
[giaban]780,000[/giaban] [ma]KB012[/ma] 
[mota]Ổ CỨNG LAPTOP 250GB WESTERN
Hãng Sản Xuất: WESTERN
Chuẩn Kết Nối: SATA
Dung Lượng: 250GB[/mota]
[chitiet]Ổ CỨNG LAPTOP 250GB WESTERN[/chitiet]
[chinhsach]Bảo hành 12 Tháng[/chinhsach]

Bộ Bàn Phím Chuột Không Dây Konig KC1015
[giaban]320,000[/giaban] [ma]KB012[/ma] 
[mota]BỘ BÀN PHÍM CHUỘT KHÔNG DÂY KONIG KC1015
Màu Sắc: Đen
Chuẩn Kết Nối: USB[/mota]
[chitiet]BỘ BÀN PHÍM CHUỘT KHÔNG DÂY KONIG KC1015[/chitiet]
[chinhsach]Bảo hành 12 Tháng[/chinhsach]

Dao Làm Mạng Hat RJ 45 AMP
[giaban]160,000[/giaban] [ma]DCM04[/ma]
[mota]Dao Làm Mạng Hat RJ 45 AMP [/mota]
[chitiet]Dao Làm Mạng Hat RJ 45 AMP [/chitiet]
[chinhsach]Bảo hành Test[/chinhsach]

Kìm bấm mạng RJ45, RJ11 Talon TL-N5684R
[giaban]350,000[/giaban] [ma]TBM[/ma]
[mota]Kìm bấm mạng RJ45, RJ11 Talon TL-N5684R[/mota]
[chitiet]Kìm bấm mạng RJ45, RJ11 Talon TL-N5684R[/chitiet]
[chinhsach]Bảo hành Test[/chinhsach]

BÀN PHÍM BENCOM R688 USB
[giaban]120,000[/giaban] [ma]KB011[/ma] 
[mota]BÀN PHÍM BENCOM R688 USB
Màu Sắc: Đen
Chuẩn Kết Nối: USB[/mota]
[chitiet]BÀN PHÍM BENCOM R688 USB[/chitiet]
[chinhsach]Bảo hành 12 Tháng[/chinhsach]

LINH KIỆN MÁY TÍNH

PHỤ KIỆN MÁY TÍNH

LINH KIỆN LAPTOP

THIẾT BỊ MẠNG

Camera

Chấp Nhận Thanh Toán

/*------------------------------------------*/